Forskning på birmahjärtan

The Birman Health Foundation är en liten välgörenhetsorganisation med syfte att främja birmornas hälsa. Arbetet sker i samarbete med andra organisationer samt genom att direkt stötta forskning av birmahjärtan och dess sjukdomar. Förhoppningen är att identifiera genen som ger våra birmor hjärtproblem.

Det är tre älskade birmor som är ”ansvariga” för fondens tillkomst. Tyvärr hittar jag inga namn på ägarna till katterna, men här är deras presentation av sina katter.

tumitumi2 Tumi, 6 april 2009 – 6 oktober 2012Tumi var en lilamaskad birma. Han var vår första birma, så han hade en speciell plats i våra hjärtan​. Han tog inte bara hand om sin bror Nome, han tog hand om hela vår familj.

Tumi var bara ett år när en rutinmässig veterinärundersökning uppdagade ett litet blåsljud. Han fick diagnosen HCM och avled, bara tre och ett halvt år gammal. Han är mycket saknad.

charm
charm2
Charm, 20 februari 2011​ – 3 maj 2013Vi adopterade Charm strax efter att vi förlorat Tumi. Hennes namn passade perfekt! Hon stal våra hjärtan och blev, så småningom accepterad även av Nome, Tumis bror.

Bara sex månader efter att hon kom in i vårt liv gick hon hastigt bort. Vi hann inte ens säga farväl.

nome
nome2
Nome, född 6 april 2009​Nome flyttade hem till oss åtta timmar efter sin bror Tumi.

Han är mycket pratglad och blir lite otålig när vi inte förstår vad han vill.

Även Nome har hjärtproblem och vi tar verkligen vara på varje dag vi får ha honom kvar.

Forskare vid Royal Veterinary College – Clinical Sciences and Services i Storbritannien söker nu hjärtan från birmor för kliniska prövningar av kardiomyopati. Obduktionen av hjärtat är kostnadsfritt, du får dock själv bekosta frakten dit. Men det kan det väl vara värt om vi kan hjälpa birmaforskningen!?

​Kriterier för att ta emot hjärtan från Birma katter för obduktion är:

• Plötslig död eller
• Kardiomypati har bekräftats som dödsorsak eller
• Kardiomyopati har bekräftats hos katten men dödsorsaken är annan än kardiomyopati eller
• Död med misstanke om kardiomyopati eller
• Avlivning på grund av misstänkt kardiomyopati.

Hjärtat kan avlägsnas av en veterinär eller en erkänd patolog som genomförde obduktionen i ursprungslandet.

• Om möjligt, skicka hela hjärtat i 10 % formalinlösning.
• Alternativt, om en fullständig obduktion har genomförts i ursprungslandet, vänligen skicka kattens hjärtsektioner inbäddade/ingjutna i paraffin samt och histologiska (biologisk vävnad) preparat om det har genomförts.

Det kan se krångligt ut, men din veterinär vet hur man gör. Mer information hittar du här:
The Birman Health Foundation

Källa: The Birman Health Foundation
Marina Walström, 2014-03-13