Vad säger Blocket?

Den 31 augusti 2016 fördes en diskussion via e-post med Blocket angående vilseledande annonser gällande raskatter / huskatter. Seriösa uppfödare har i flera år, utan resultat, försökt påverka Blocket att separera annonserna så att enbart katter med stamtavla får säljas som raskatter.

Hemligheten till Blockets ovilja att gå oss till mötes är nu avslöjad! Blocket vet ”av erfarenhet” att användandet av rasnamn i annonser inte leder till felköp!

 

blocket_bostad_logoKundservice 31/8 11.27
Jag har en viss förståelse för att man vill bibehålla rasnamn exklusiva och att ”värdet” på katten skall vara kopplad till detta. Från vårt perspektiv är det dock köparens säkerhet som står i fokus. Vi tittar därför i första hand på sådant som kan verka vilseledande eller direkt felaktigt i annonsens beskrivning.

Vår bedömning är att det inte är brottsligt att använda rasnamn då dessa inte på något sätt är skyddade. Vi vet också av erfarenhet att användandet av rasnamn inte leder till felköp. Vi har faktiskt aldrig registrerat ett sådant ärende. Min gissning är att personer som söker en registrerat katt är tillräckligt insatta för att be om ett underlag vid köp.

 

birmaringsloggaBirmaringens utsände påtalade med skärpa att Back Yard Breeding (BYB) är ett stort problem. Människor/köpare blir lurade, djur far illa och Blocket ser mellan fingrarna. Det vore ju så enkelt att införa en avdelning för katter med stamtavla och en för katter utan stamtavla.

 

blocket_bostad_logoKundservice 31/8 16.57
Vi gör natuligtvis allt vi kan för att motverka oseriös och potentiellt olaglig annonsering, som till exempel bedrägeri eller olovligt nyttjande av varumärken och produktnamn. När det kommer till ”felaktigt” användande av rasnamn bedömer vi dock inte att detta är ett brott.

Om vi hade sett att denna annonsering ledde till att köpare upplevde sig vilseledda eller lurade hade vi agerat genom att anpassa våra regler. Nu är detta dock inte ett problem. Som nämt så har vi, mig veterligen, aldrig registrerat ett sådant ärende.

Att skapa separata kategorier är något som har diskuterats internt. I dagsläget finns det inga konkreta planer men detta är alltså något som kan bli aktuellt för både hundar och katter.

 

birmaringsloggaBirmaringens utsände ger inte upp utan försöker med en liknelse:
– Det handlar ju inte om att ”felaktigt användande av rasnamn” utan om att påstå att man säljer en helig birma, man tar betalt för en helig birma men man säljer en huskatt.

Det är samma sak som att påstå att man t.ex. säljer en äkta Breitlingklocka men det man säljer är en kopia. Båda är bedrägeri men ni väljer att aktivt blunda för det ena vilket är obegripligt!

 

blocket_bostad_logoKundservice 31/8 21.08
Jag förstår att vi ser saken på olika sätt.

Kort och gott så får man inte använda varumärket ”Breitling” hur som helst då det är skyddat under olika lagar, men mig veterligen finns det inte något varumärkesskydd för ”Helig Birma”.

Skulle det vara någon som behöver hjälp i samband med att de känner sig bedragna genom en annons hjälper vi alltid till, dock som min kollega skrev innan så har vi aldrig fått in en anmälan om att detta skett genom att personen trott sig köpa en katt med stamtavla som sedan visade sig vara en huskatt.

Genom att annonsören ej nämner något om stamtavla i annonsen så kan man se det som att denne indirekt informerar om att det rör sig om huskatter, att nämna vilken ras som finns i katterna finns det som sagt inga lagar för.

Har du fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen.

 

birmaringsloggaBlocket har vid det här laget bytt talesperson och han gör verkligen sitt bästa för att avsluta diskussionen. Vår utsände vill dock ha sista ordet:

Ni skriver tidigare att ”om vi hade sett att denna annonsering ledde till att köpare upplevde sig vilseledda eller lurade hade vi agerat genom att anpassa våra regler. Nu är detta dock inte ett problem. Som nämnt så har vi, mig veterligen, aldrig registrerat ett sådant ärende”.

Det måste alltså betyda att om ni får in anmälningar från köpare som känner sig vilseledda och lurade så kommer ni också att anpassa era regler genom att t.ex. göra olika kategorier för katter med och utan stamtavla, kan du vara vänlig och bekräfta det?

 

BLOCKET
Anmäl misstanke om bedrägeri eller annat brott
http://www.blocket.se/kundsakerhet.htm