CH SE*Candlebrights Boss of Destiny

ch_boss_of_destiny

SE*Candlebrights Boss of Destiny, SBI n21
erövrade sin Champion-titel på Stockholms kattklubbs utställning i Sollentuna den 8 mars 2014.

Ägare och uppfödare: Canidia Bergquist