Blodgrupp B – ett oväntat resultat

alice_strumpa

Blodgruppering visade att Kattekronans Sentosa (Alice) hade blodgrupp B med 1:64 titrar. Alice har fått tre friska kullar med A-hanar tidigare så resultatet var minst sagt oväntat. Mycket talade för att Alices titerhalt inte innebär någon risk för hennes ungar att få i sig råmjölken.

Men är det så att titerhalten ökar efter varje dräktighet? I så fall kanske de tidigare kullarna klarade sig utan problem tack vare att titerhalten då var lägre.

Forskning på området är varken omfattande eller klargörande. En titerhalt på 1:9 torde vara ofarlig, likaså möjligtvis 1:18. Allt därutöver är en risktagning.

För säkerhets skull bestämdes att Alices ungar inte skulle få dia henne de första 16 timmarna efter förlossningen. Avklippta pyjamasben användes som kroppsstrumpa för att Alice skulle få närheten till sina ungar utan att de kom åt att dia. Eftersom Lisa fått ungar 12 dagar tidigare lades Alices två kattungarna till Lisa och fick dia henne utan problem. De större ungarna lades åt sidan med jämna mellanrum så att småttingarna fick äta ostört.

alice_strumpa_2

Alice var orolig och olycklig men höll sig tätt intill och hjälpte till med att tvätta och pyssla om ungarna. Tyvärr fick Alice aldrig i gång mjölken ordentligt och kattungarna var inte intresserade av att dia henne. Lisa födde upp båda kullarna och Alica fick nöja sig med att vara barnvakt.

En andra blodgruppering gjordes i juni 2005. Även den visade titerhalten 1:64, vilket tyder på att titerhalten i Alices fall inte ökar efter dräktighet.

Att dra slutsatsen att B-blod med titerhalt på 1:64 är ofarligt för kattungar med A-blod är att gå för långt. I Alices fall verkar det fungera. Hur du ska göra om du har en B-hona som du parar med en A-hane måste helt och hållet vara ditt eget beslut.

Fotnot: Nu krävs tillstånd Jordbruksverkat för att para en B-blodshona med en A-blodshane. Mer information

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *